Rezerwacja

Jeżeli jesteś zainteresowany naszą ofertą wypełnij formularz. Skontaktujemy się z Tobą najszybciej jak to tylko możliwe.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („RODO”) a w szczególności art. 14 RODO, informuję co następuje:

 1. Administratorem Pani/Pana danych jest Krajowy Związek Rewizyjny Spółdzielni ”Samopomoc Chłopska”, reprezentowany przez Zarząd - z siedzibą w Warszawie pod adresem: ul. Kopernika 30 (numer kodu pocztowego: 00-950), wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS  0000189159.
 2. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 b RODO. tj. w oparciu o niezbędność przetwarzania do wykonania umowy, której jest Pani/Pan stroną i w celu wykonywania tej umowy.
 3. Pani/Pana dane osobowe nie będą ujawniane innym podmiotom, z wyjątkiem sytuacji opisanych w przepisach powszechnie obowiązujących. Dostęp do danych będą mieli jedynie upoważnieni pracownicy, współpracownicy Administratora.
 4. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez czas trwania umowy, a także później tj. do czasu upływu terminu przedawnienia ewentualnych roszczeń wynikających z umowy.
 5. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.
 6. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.
 7. Podanie danych jest dobrowolne, jednakże niezbędne do realizacji zawartej z Panią/Panem umowy.
 8. Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym profilowane.

Centrum

Kluczową pozycją oferty świadczonych usług przez Centrum Konferencyjne jest organizacja i kompleksowa obsługa sympozjów, zjazdów, seminariów, narad, konferencji naukowo szkoleniowych, połączonych z wystawami promocyjnymi i prezentacją firm. Dogodna infrastruktura czyni je również ciekawym miejscem na organizację wszelkiego rodzaju imprez okolicznościowych takich jak wesela, komunie, chrzciny, wieczory panieńskie i kawalerskie czy studniówki.
Jednorazowo możemy przyjąć około 170 gości.

Dysponujemy

 • pokojami 2-osobowymi z pełnym węzłem sanitarnym i TV,
 • apartamentami,
 • gastronomią oferującą smaczne domowe posiłki,
 • salami wykładowymi - 15, 20, 30, 40, 60 osobowymi,
 • salą konferencyjną z nagłośnieniem dla 150 uczestników spotkań.

Kontakt

Telefony:

+(48 22) 872 00 31/32

+(48) 502 828 216

Email

recepcja@centrumsk.pl

rezerwacje@centrumsk.pl